BG

Общи условия за ползване

С поръчката и/или регистрацията си на сайта на glassworldbg.com клиентът се съгласява да предостави доброволно следната лична информация:

  1. Име и фамилия
  2. Валиден e-mail адрес и парола (в случай на регистрация)
  3. Пълен адрес за доставка
  4. Пълен адрес за фактуриране (ако е различен от адреса за доставка)
  5. Телефон за контакт

Клиентът носи отговорността за попълнените данни, както и за това те да са достатъчно подробни,  за да позволят изпълнението на доставката и плащането. Подадената от клиента информация ще се използва изрично и само за служебните цели на доставката и няма да бъде предоставяна на трети лица за каквито и да били цели, освен когато това се налага от закона. Клиентът носи отговорност за съхраняването на паролата, осигуряваща му достъп до съдържанието на сайта glassworldbg.com  като регистриран потребител, като в случай на загубване на паролата тя може да бъде възстановена от електронната система на посочения при регистрацията от клиента e-mail адрес.

СИЯ 41 ЕООД е регистриран администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни и носи отговорност за правилното и конфиденциалното съхраняване на данните, предоставени доброволно от потребителите.СИЯ 41 ЕООД не носи отговорност за неоторизиран достъп до профила на потребителите, настъпил поради предоставяне на паролата на трети лица, както и за щетите и загубите, нанесени вследствие на неоторизирания достъп.

С акта на поръчката се сключва договор между клиента и СИЯ 41 ЕООД, фирма със седалище гр. София, ул. "Крали Марко" №8, ЕИК 204484999, за изпълнение на доставка на поръчаните артикули чрез сайта на glassworldbg.com .

След като се потвърди поръчката чрез контакт с клиента, артикулите ще бъдат окомплектовани и изпратени на посочения от клиента адрес за доставка.

СИЯ 41 ЕООД не носи отговорност, ако поръчаните от клиента артикули не бъдат доставени заради непълен или некоректен адрес. СИЯ 41 ЕООД си запазва правото да прекрати услугата, ако подадените от потребителя данни не са пълни, не са коректни или не позволяват изпълнението на поръчката поради липса на складови наличности, като уведоми за това клиента, използвайки данните за контакт, оставени от него.

 

СИЯ 41 ЕООД осигурява своевременно доставка на поръчаните от клиента артикули на посочения адрес за доставка, когато артикулите са налични в складовете на фирмата. При изчерпване на наличността или възможно забавяне на доставката над определения срок поради моментна липса на артикули,СИЯ 41 ЕООД се задължава да информира клиента за това, като се свърже с клиента по телефон или e-mail. Моля, обърнете внимание, че е възможно един продукт да бъде описан в сайта като наличен и след като складовите наличности са се изчерпали поради динамиката на пазаруването в сайта. Ако клиентът пожелае да прекрати доставката, необходимо е да заяви това пред служителя, който се е свързал с него. В случай че е извършено плащане преди отказа от доставката, сумата ще бъде възстановена  на клиента по банков път в рамките на 5 (пет) работни дни след предоставяне на банкова сметка за превод от страна на клиента.

СИЯ 41 ЕООД предоставя специални промоции, които клиентът може да използва при поръчка от сайта на glassworldbg.com. Промоциите биват безплатна доставка за цялата страна при поръчка на артукули на стойност над 50 лева, безплатна доставка за цялата страна и 10 (десет) процента намаление на артукили на стойнист над 100 лева, както и седмични и/или месечни намаления , които са обозначени със съответното процентово намаление. Моля, обърнете внимание, че определени артикули е възможно да не са покрити от промоцията. 

СИЯ 41 ЕООД не носи никаква отговорност за щети и загуби при доставката, настъпили вследствие на обстоятелства извън  възможния контрол на СИЯ 41 ЕООД.

 

СИЯ 41 ЕООД не носи отговорност, ако получените от клиента артикули не удовлетворяват неговите изисквания или не отговарят на неговите нужди, при положение, че съответстват точно на поръчаните от клиента артикули в сайта glassworldbg.com, и не се задължава да ги замени при поискване. Клиентът има право да върне поръчаните артикули в рамките на 14 (четиринадесет) дни, както е определено в Закона за защита на потребителите, като процедурата по връщане е описана в раздел „Доставка и Плащане“ на сайта.

СИЯ 41 ЕООД не носи отговорност за некоректни артикули при доставка, ако фирмата не е била уведомена от клиента в срок от 14 (четиринадесет) дни след получаването на съответната доставка. Уведомлението става само по e-mail glassworld@abv.bg. Моля, имайте предвид, че СИЯ 41 ЕООД поема отговорност да адресира рекламацията само ако тя е направена в рамките на 14 (четиринадесет) дни след получаване на доставката.